รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: ที่ ศธ 0503(4)/5952-53 การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ
ผู้ประกาศข่าว :: พิมพ์พิศา
ประกาศวันที่ :: 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียด :: รายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ