รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: ที่ ศธ 0503(4)/ว22 การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ
ผู้ประกาศข่าว :: พิมพ์พิศา
ประกาศวันที่ :: 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียด :: สนผ. ขอความร่วมมือสำนัก/หน่วยงานจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตามแบบฟอร์ม และจัดส่งไฟล์ข้อมูลไปยัง e-mail : budget_che@mua.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ขอบคุณค่ะ