รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: การเตรียมความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้ประกาศข่าว :: ปวีณา
ประกาศวันที่ :: 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียด :: ขอความร่วมมือสำนัก/หน่วยงาน แจ้งรายชื่อผู้ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ สำนักกรรมาธิการฯ โดยขอให้ส่งข้อมูลไปยัง E-mail: budget_che@mua.go.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561