รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: ที่ ศธ 0503(4)/ว56 ขอส่งสำเนาแผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว :: พิมพ์พิศา
ประกาศวันที่ :: 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
รายละเอียด :: ไฟล์แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร หัวข้อ "แผนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว" โดยทำการ log in เข้าระบบก่อน