รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: ที่ ศธ 0503(4)/ว52 เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้ประกาศข่าว :: พิมพ์พิศา
ประกาศวันที่ :: 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
รายละเอียด :: รายละเอียดตามไฟล์แนบ