รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: ที่ ศธ 0503(4)/ว49 ปฏิทินงบประมาณและการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)
ผู้ประกาศข่าว :: พิมพ์พิศา
ประกาศวันที่ :: 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
รายละเอียด :: ขอให้สำนัก/หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ส่งสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบ (กรุณา log in เข้าระบบก่อน)