รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว :: พิมพ์พิศา
ประกาศวันที่ :: 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียด :: สามารถ Download ได้ที่เมนู "ดาวน์โหลดเอกสาร > ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี > งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" เป็นไฟล์ .rar