รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: ที่ ศธ 0503(4)/ว23 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขั้นกรรมาธิการ
ผู้ประกาศข่าว :: พิมพ์พิศา
ประกาศวันที่ :: 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียด :: -