รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้ประกาศข่าว :: พิมพ์พิศา
ประกาศวันที่ :: 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียด :: ขอให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแยกเป็น 2 ไฟล์ - ไตรมาส 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559) - ไตรมาส 2 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560) และจัดส่งเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลให้ สนผ. ที่ e-mail : budget_che.mua.go.th ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 ขอบคุณค่ะ